Coronaleven

Een nieuw virus, met eigenschappen waar menig Ninja jaloers op zou zijn, probeert om de wereld te veroveren. Het virus vermomd zich door eigenschappen van verkoudheid of griep te vertonen.

Bovendien komen deze eigenschappen pas laat naar voren, als de besmettelijkheid al enige tijd daar is en de drager het virus waarschijnlijk al heeft doorgegeven.

Corona is een geduchte tegenstander van het immuunsysteem en maakt handig gebruik van onze moderne reismogelijkheden om zich in rap tempo over de hele wereld te verspreiden.

De leiders van de landen over de wereld proberen met maatregelen te komen om het virus de kop in te drukken, maar het probleem is dat zelfs met testen, er alleen achteraf gereageerd kan worden.

Regels volgen op het zichtbaar worden van de resultaten van de besmetting als het virus inmiddels al weer verder is met verspreiden. We lopen continu achter de feiten aan.

Daarom volgen er regels om thuis te blijven bij verschijnselen, om niet samen te komen als dat niet nodig is, immers het virus verspreid eerst en vertoond zich pas later.

Veel mensen roepen op om ongehoorzaam te zijn, om toch samen te komen, om geen mondkapje te dragen, om je vooral niet de wet voor te laten schrijven door de overheid. Ze denken dat de overheid de situatie misbruikt om macht te krijgen over het volk, om de samenleving aan te passen naar gehoorzame, nee, slaafse volgers.

Echter, de maatregelen slopen de economie, decimeren de inkomsten van de overheid, zo niet nu dan wel in de nabije toekomst. De overheid heeft niets aan mensen, die geen werk, geen geld, geen huis hebben en die voor alles hun hand op moeten houden.

Het klinkt misschien als een machtspositite, maar een overheid die nergens meer inkomsten vandaan kan halen, is een overheid die het volk ook niets te bieden heeft, een overheid die juist machteloos wordt en die uiteindelijk wordt verstoten.

Als er niets meer over blijft van het sociale stelsel dan gaan mensen op zoek naar middelen om te overleven. De overheid speelt dan geen rol meer. Het is een kostenpost, overtollig in de zoektocht naar de basisbehoeften om te overleven.

Daarom is het onzin om te geloven dat de overheid daarop zou willen aansturen. De regels zijn er om te zorgen dat het virus zich lastiger kan verspreiden, juist omdat het verspreiden al plaats vindt voordat het duidelijk is dat het virus aanwezig is.

Ja, er ontstaat momenteel een nieuwe ‘normaal’. Een Coronaleven, met regels die we moeten (Coro-)naleven. Niet, omdat we hierdoor slaafse volgers worden, maar omdat we hierdoor het virus geen kans geven om zich te verspreiden.

Uiteindelijk kunnen we daardoor met zijn alleen bereiken waar iedereen naar verlangd. Een na-Corona-leven, waar mensen weer sociale contacten kunnen opbouwen en kunnen handelen en reizen zonder beperkingen, een economie, die weer opbloeit. Nogmaals een nieuwe ‘normaal’, waarbij de beperkende maatregelen verdwijnen en de vrijheden van weleer opnieuw mogelijk worden.

Striktheid nu is meer vrijheid later. Dat is de afweging die we met zijn allen moeten maken.

About Q.R. Vermeulen

I'm a technical writer and support analyst for Exact Software in the Netherlands. Most of the time I help customers with questions about Exact Cloud Services, the cloud solution for Exact's business applications, giving you access to Exact Globe, Exact Synergy or Exact Financials as a cloud-based product with a subscription payment model. Next to this, I write technical documentation about the Exact Cloud Services, both for customers as well as internal documentation. In my spare time, I do a little programming in PHP and work on my website and this blog. Another hobby of mine is my model railroad. Besides tinkering with model trains, I also like to play on my keyboard and do some reading. As far as outdoor activities go, I like hiking (specially during the summer holidays) and cycling.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.