Welkom in Regelland!

Het wordt tijd om Nederland te hernoemen naar Regelland. Een land, waarin elk conflict moet worden opgelost door het bedenken van regels met als doel om vooral niemand voor het hoofd te stoten en elke mogelijkheid tot een nieuw conflict te vermijden. 

Helaas, ook een land, waarin geen van deze regels in voldoende mate wordt gehandhaafd om deze ook maar enigszins effectief te laten zijn, maar dat is bijzaak. Het is geregeld.

Hoe ver onze regeldrift doordraaft blijkt ook deze week weer. We leven (kennelijk!) in een land waarin taalregels door het Centraal Bureau voor Statistiek worden aangedragen. 

Als dat kan binnen de regels dan kan alles! 

Ik kijk alvast uit naar de peilingen van de aankomende verkiezingen door de Taalunie en Het Genootschap Onze Taal, onder de bezielende leiding van de Dikke Van Dale, want kennelijk hoef je je in deze tijden als schoenmaker niet meer te beperken tot de eigen leest.

We leven in een land waarin kinderen straks op school leren: “Sinterklaasje, kom maar binnen met je Nederlander van migratieafkomst met genetisch ingegeven ge├»ntegreerde roetvegen, want we zitten allemaal even recht…” Je dacht toch niet dat het afschaffen van woorden werkelijk een oplossing zou zijn? Welnee! Het onderwijs wordt wellicht wat moeilijker, maar daarmee worden onze scholen weer hoger aangeschreven, toch?

Gelukkig zullen ook die regels wel weer te veel werk blijken te zijn om ze na te leven. 

Zo is er toch nog een sprankje hoop op een feest voor kinderen, waar de kinderfantasie telt en niet de mening van gefrustreerde volwassenen. Natuurlijk moet het feest verder wel aan alle regeltjes voldoen.

Welkom in Regelland!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *