Windmill logoMolennet - Over

Windmill De Vlieger in winter time.

Molennet

Molennet is de naam van mijn eigen kleine hoekje van het internet.

De naam, ‘molennet’, bestaat uit ‘molen’ en ‘net’, wat een afkorting is voor netwerk.

De naam is geïnspireerd door mijn achternaam, Vermeulen, wat ‘van de molen’ betekent, hoewel het is verbasterd van ‘van der’ naar ‘ver’ (de ‘r’ aan het einde van het lidwoord ‘de’ stamt nog uit de tijd dat het Nederlands actief gebruik maakte van naamvallen).

De tweede inspiratie voor de naam, is een prachtige windmolen, die onderdeel is van ons lokale erfgoed.

Windmolen ‘De Vlieger’

De windmolen heet ‘De Vlieger’ en wordt in stand gehouden door Stichting ‘Molen De Vlieger’. De molen is gebouwd in 1621 AD. De afbeelding aan de linker kant van de tekst toont deze prachtige molen in de sneeuw.

Oorspronkelijk was molen ‘De Vlieger’ gebouwd om ons te helpen om droge voeten te houden, het is een gemaal met een Archimedes schroef om het water naar een hoger gelegen afvoerkanaal te pompen.

De windmolen stond vroeger op een andere plaats in onze gemeente toen deze nog actief de waterstand beheerde. De vorige locatie was in de ‘Binckhorst polder’ en de molen werd gebruikt om het water te pompen uit de polder, die zich bevond tussen het hooggelegen gebied waarop het ‘Haagse Bos’ zich bevindt en het hooggelegen gebied, waarop de stad ‘Voorburg’ zich bevindt.

Om precies te zijn, was het dicht bij het oude zwembad in Voorburg, dat zelfs ‘De Vliegermolen’ genoemd was naar de molen waar het naast was gebouwd.

Toen de omgeving opnieuw werd ontwikkeld, verdween het buitenbad, een kleiner binnenbad werd gebouwd op de plek en de molen werd ingebouwd door de nieuwbouw, waarvoor het een obstacel werd dat in de weg stond.

Plannen voor het verplaatsen van de windmolen waren er al zo vroeg als 1966, maar het zou nog duren tot 1989 voordat de windmolen daadwerkelijk werd verplaatst. Een operatie, die destijds de nodige bekijks veroorzaakte.

Hoewel de windmolen niet langer actief deel uitmaakt van de bemaling van de polder, is deze nog steeds operationeel en kan deze water vanuit de boezem sloot pompen in een bassin aan de andere zijde om zo de waterhoogte in de boezem sloot te regelen. De windmolen is open voor publiek als museum en je kunt er leren over de geschiedenis van Nederland en de rol van windmolens bij het maken van het land dat we vandaag de dag kennen.

A portrait of the author.

Q.R. Vermeulen

Mijn naam is Quirijn Vermeulen en ik ben een technisch auteur en schrijver.

Als technisch auteur heb ik handleidingen, help documenten en andere materialen voor software producten geschreven. Door de aard van de werkzaamheden, heb ik mij ook bezig gehouden met copywriting werkzaamheden, zoals productbeschrijvingen en andere documenten, bijvoorbeeld een meertalig document voor de algemene voorwaarden.

Op dit moment ben ik het reilen en zeilen van onze servicedesk aan het leren om te werken aan het nieuwe handboek voor de servicedesk en andere documentatie om nieuwe medewerkers van de servicedesk op weg te helpen.

Als schrijver ben ik hoofdzakelijk actief voor mijn blog, waar ik mijn mening deel met betrekking tot onderwerpen die op dat moment actueel zijn.