Dirck Sybrandtz is degene die de Grauwe Beer bouwde.De molen blijft erg lang in de familie Sybrants. In 1629 is Heyndrick Dirrickzoon Sybrantse eigenaar. Zijn zonen, Cornelis en Dirk, waren in 1683 eigenaar en kregen eerder, in 1681, de windbrief voor een tweede molen. Dit was de paltrok de Witte Beer. Zo heette beide hun molens 'De Beer', een witte en een zwarte (grauw is oud-Nederlands voor zwart).
In 1791 wordt de molen na het overlijden van Cornelis Sijbrants in stukken genoemd. Zijn bezittingen worden als volgt omschreven: "Een houtzaagmoolen genaamd de Beer c.a. te West-Zaandam in de Molenbuurt, gesteld op Fl.3000,-".
Pas in 1822 komt de molen in andere handen. Op 20 juni 1822 wordt de molen openbaar te koop aangeboden door Dirk Sybrandtsz. Die dus dezelfde naam droeg als de oprichter in 1614. In genoemd jaar wordt Klaas Baas de nieuwe eigenaar voor een bedrag van fl 3210,-. Deze nieuwe eigenaar bezat reeds de molens De Rosbaijer en de Hondeman; beide pelmolens.
1614
1629
1683
tot 1791
tot 1822
1822
1824
1837
1839
1841
1851
1874
1891
1923
1974
1997
  Dirck Sybrandtsz.
Heyndrick Dirrickzoon
Dirck Heyndrick Sybrantse
Cornelis Sybrandts
Dirk Sybrandts
Klaas Baas
Pieter Baas
Cornelis Baas
Bartel Molenaar
Jochem Blaauboer & Zn
Pieter Noomen Jansz
Elisabeth Noomen Jansz
Hein Cuypers
Ber en Sef Cuypers
Joep Derckx
Gemeente Beesel

Twee jaar later is Pieter Baas, de zoon van Klaas Baas, de nieuwe eigenaar voor een getaxeerd bedrag van fl 4000,- . Deze Pieter was de eigenaar toen de molen in 1834 door de bliksem werd getroffen maar geen brand vatte.
In 1837 erven drie broers van Pieter Baas de molen. Cornelis Baas wordt dan eigenaar. De waarde van de molen met woonhuis wordt nu op fl 5000,- getaxeerd.
Als op 25 april 1839 de molen in veiling wordt gebracht wordt Bartel Molenaar de nieuwe eigenaar. Deze moet fl 5910,- neertellen voor de molen met woonhuis en inboedel.
In 1841 wordt de molen wederom in veiling gebracht. Waarschijnlijk is de molen opgeknapt want de nieuwe eigenaar, Jochem Blaauboer en zijn zoon Adrianus Blaauboer, betalen fl. 8800,- voor het geheel.

Op 14 augustus 1851 gaat de molen bij een volgende veiling over van de firma Jochem Blaauwboer & Zoon naar Pieter Noomen Jansz.. Noomen was ook eigenaar van de niet ver van de Grauwe Beer staande houtzaagmolen De Eikenboom. Noomen betaalde fl. 5575,- . Uit de periode van Pieter Noomen Jansz stamt waarschijnlijk de tekst die nu nog in de molen aanwezig is op het aswiel. Er staat "J. v L. Noomen, 8 july 1889".
Als Pieter Noomen in 1874 overlijd, laat hij een vrouw en zeven kinderen na. Dochter Elisabeth Maria krijgt voor fl. 4600,- de Grauwe Beer. De Eikenboom gaat overigens voor fl. 7000,- naar zijn vrouw.
Beide molens blijven in één maatschap werken totdat de in 1889 een einde kwam aan het bestaan van de Eikenboom. Hij werd gesloopt. In de Grauwe Beer wordt in dat jaar een stoommachine geplaatst , waardoor de molen zelf overbodig werd.

cuypers_picture1a

De tekst op een van de plooistukken van het aswiel van de Grauwe Beer

cuypers_picture8

Gezicht op de Zaan omstreeks 1885. Meelmolen de Kooker staat links op de foto. Midden achterin is molen De Eikenboom waar te nemen en helemaal rechts De Grauwe Beer. Beide molens zaten in één maatschap.

In 1891 wordt dan het molenlijf aan Hein Cuypers uit Beesel verkocht. De molen wordt naar Beesel verscheept, de onderbouw blijft achter en blijft functioneel door de stoommachine.
Hein Cuypers overlijd in 1923 en laat de molen aan vier zijn kinderen na. Het bedrijf gaat verder als Gebroeders Cuypers. Bér en Sef runnen dan een drankenhandel, brouwerij en windmolen.
In 1974 koopt de in Beesel woonachtige Venlonaar Joep Derckx de molen voor fl. 100.000,- van Bér Cuypers. Sef is dan al overleden en Bér overlijd nog in datzelfde jaar.
In 1997 verkoopt Derckx de inmiddels nieuw gebouwde molen aan de Maas voor fl. 110.000,- aan de gemeente Beesel. Deze is nu nog eigenaar van de molen.

 

 

cuypers_picture5 Zakkenkaartje voor varkensvoer zoals die door de gebroeders Cuypers werden gebruikt.
cuypers_picture2 Zakkenstempel van de Gebroeders Cuypers.
Voor zakken van 100 kg! (Arbo?)
Deze stempel is in spiegelbeeld weergegeven
cuypers_picture4 Bonnetje van de mulder aan de bakker.
De rekening is voor L. Thijssen van de Gebr. Cuypers.