Home

 

Van Harte Welkom! 

Deze website belicht de geschiedenis van de molens in Beesel. Een Maasdorp tussen Roermond en Venlo.

De molen die Beesel nu nog rijk is, is een copy van de molen die in 1981 werd afgebroken aan de Sint Anthoniusstraat. De geschiedenis van de molen, alsook de speciale constructie en verschijningsvorm maakt de Grauwe Beer een unieke molen binnen Nederland. Een molen die met respect in ere dient te worden gehouden, maar waar met het oog op de historie bijzonder respectloos mee is omgegaan.

Doel van de site is dan ook om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de Beeselse molens zoals ze ooit waren op een breed vlak. Over de geschiedenis en de constructie, alsook foto's, film, verhalen en anekdotes. Dit alles om het voor de toekomst te bewaren en om de kennis te vergroten rond de Beeselse molens. Deze kennis zou moeten bijdragen aan een historisch verantwoord behoud van de molen binnen Beesel!
                                                                       
Heeft u meer informatie of bent u het juist niet eens met onze publicaties, neem gerust contact met ons op:

 De Vrienden van de Grauwe Beer
Marc Crins
 

 

De molen is tegenwoordig in eigendom bij de gemeente Beesel en wordt beheerd door een stichting. Helaas staat deze website los van de stichting. Om tot een verantwoord beheer met een breed draagvlak van de molen te komen, vinden wij het van belang, ook voor de geloofwaardigheid en historische waarde van het monument de Grauwe Beer, dat kennis en inzicht gebundeld wordt!

 

 

{besps}imagesgb1{/besps}.   
Snelmenu